יום ראשון, 2 באוקטובר 2022

ייעוץ ארגוני

 

ייעוץ ארגוני הוא תחום המתמקד בארגון ובתהליכים בתוכו ובסביבתו, ונועד לשפר את התפקוד שלו. ייעוץ ארגוני תומך בארגון המתמודד עם סביבה דינמית. במציאות זו נדרש הארגון להגביר באופן מתמיד את יכולותיו וכושר הסתגלותו, כך שלמעשה הוא נמצא באופן מתמיד בתהליכי שינוי.

מטרתו של תהליך הייעוץ לעזור לארגון להשיג את מטרותיו ולצמוח, תוך שהוא מצמיח את העובדים. בעידן הידע מתבססת ההבנה שהצלחתו של הארגון תלויה ברווחה של האנשים העובדים בו, הנדרשים להביא יכולות אינטלקטואליות ורגשיות מפותחות להשגת מטרות הארגון. תפקיד היועץ לסייע למנהלים בארגון להבין ולהגדיר את מטרותיו בתוך הסביבה שבה הוא פועל, ולבחור את הדרך המיטבית להשגתן.

מרבית תהליכי ייעוץ ארגוני מתבצעים על ידי יועץ חיצוני, הסיבה לכך שאדם חיצוני נתפס בעיני העובדים והמנהלים כיותר נייטרלי.

יועץ ארגוני מקבל את הכשרתו באחת מהדיספלינות החברתיות (כגון: פסיכולוגיה וסוציולוגיה), אך גם מהנדסת תעשייה וניהול. הייעוץ הארגוני הוא תהליך המפגיש שלושה עולמות תוכן:

 • עולם התוכן המתמחה באנשים בארגון: מדעי ההתנהגות, פסיכולוגיה ארגונית, הנעה, הדרכה, שיטות תגמול, הערכה ומשוב, עבודת צוות וכיוצא בזה.
 • עולם התוכן המתמחה במשימות הארגון: אסטרטגיה עסקית ושיווקית, מטרות, יעדים, הגדרות תפקיד, מבנה ארגוני, שיפור תהליכים וכו’.
 • מקומו של הארגון בסביבה: העוסק במבנה הרשתי הבלתי פורמלי של הארגון, מבנה החיבוריות ויחסי הגומלין בין האנשים הפועלים בו ובסביבתו. יחסים עם ספקים, מתחרים, לקוחות, בעלי עניין ועוד.

הייעוץ הארגוני מתאים לארגונים אשר נמצאים בתהליכי שינוי, הן תהליכי צמיחה והן תהליכי קיטון. כיום, יותר ויותר ארגונים משלבים פעילויות של פיתוח וייעוץ ארגוני בניהול השוטף של הארגון.

התפתחות הייעוץ הארגוני

הייעוץ הארגוני החל להתפתח כמקצוע וכדיסציפלינה כאשר הדרישות למוצרים בייצור המוני (בתחילה בנשק ובהמשך מוצרי צריכה בהמשך) הולידו מפעלים בעלי מורכבות מבנית[1]. מפעילים אלו שהחלו לגדול ולהעסיק אלפי עובדים חדשים לא הייתה מומחיות בארגון אנשים, תהליכים ומכונות על מנת למקסם את היעילות. השאלות הראשונות איתן התמודדו הארגונים נגעו בסוגיות פנים ארגוניות כגון הנעת עובדים, שיפור תהליכי העבודה בארגונים והקשר בין מנהלים לעובדים.

מטרות הייעוץ הארגוני

מטרת הייעוץ הארגוני היא לסייע להנהלת הארגון להביא את הארגון לתוצאות אופטימליות לאורך זמן על ידי הפעלה וניהול נכון של העובדים והמנהלים שלו בכלל, ובמצבים של שינוי, צמיחה ומשבר, בפרט. היועץ הארגוני יסייע להפיכת הארגון לגמיש, בעל יכולת הסתגלות, יכולת התאוששות מהירה ויכולת התמודדות ומתן תגובה מהירה לשינויים שמכתיבה הסביבה העסקית המודרנית או כפי שמתואר בספרות יפתח עמידות.

ייעוץ ארגוני מגיע בדרך כלל לאחר קבלת ייעוץ אסטרטגי. הייעוץ האסטרטגי מסייע לארגון לגבש את כיווני הפעולה, האסטרטגיה העסקית, המטרות והיעדים ולכן מתמקד בסביבה שמחוץ לארגון. הייעוץ הארגוני מסייע לארגון לגבש את הדרך הנכונה למימוש הכיוונים וליישום האסטרטגיה, המטרות והיעדים שהגדיר לעצמו או ועל כן מתמקד בסביבה הפנים-ארגונית.

בשני העשורים האחרונים הפכה סוגיית הארגונים למורכבת הרבה יותר, הן כתוצאה מפעילות של מהחברות בסביבות בינלאומיות, התחרות המהירה וכתוצאה מהאתגרים המורכבים של גיוס ושימור ההון האנושי בארגון. סוגיית עיצוב תרבות ארגונית מיטבית הופכת להיות אחת החשובות בתפקידי ההנהלה. נושא עיצוב או עיצוב מחדש של תרבות הארגון הוא נושא תשתית אשר חייבים לעסוק בו מידי תקופה, על מנת לאפשר לארגון ולעובדיו להתפתח, ומכאן הופך תחום הייעוץ בסוגיית הערכים לסוגיה מרכזית בעבודת היועץ הארגוני[דרוש מקור].

היועץ הארגוני

היועץ הארגוני חייב לשלב בהשכלתו ובניסיון שלו את שתי הדיסציפלינות – ההתנהגותית והעסקית. עליו להיות בעל כושר ניתוח, אבחון ולמידה מהירים וחדים. עליו לאבחן את היכולות של המנהלים, את התרבות הארגונית, את החולשות והחוזקות של הארגון, עליו להיות בעל יכולת השפעה, יכולת ללוות מנהלים באופן אישי ולהיות בעל יכולת להנחות תהליכים בקבוצות וצוותים. עליו להיות בעל יכולת יצירתית להתאים פתרונות לבעיות ומצבים מורכבים, עליו להיות בעל כושר ניסוח והתבטאות בכתב ובעל פה ובאופן כללי גורם המניע תהליכים.

האתיקה של הייעוץ הארגוני

האתיקה של הייעוץ הארגוני דורשת כי היועץ יפעל להעצמת המנהלים שהוא עובד עמם מבלי להפוך לגורם מוביל ודומיננטי שהארגון מפתח בו תלות מצד אחד, ולהוות גורם שמאתגר ומציף בעיות וקשיים שאינו פועל כדי לרצות את המנהלים שהוא עובד עמם על מנת להבטיח את שרידותו בארגון, מצד שני.

ייעוץ ארגוני מתמקד בתהליכים שונים המתרחשים בתוך ארגון. עבודת הייעוץ הארגוני כוללת פעילויות ייעוץ, הכשרה וליווי של בעלי תפקידים שונים בהקשר תוך-ארגוני ובין-ארגוני, וכן מחקר יישומי. בעבודות השונות שמבצעים היועצים הארגוניים, ניכר עניין עקבי במפגש שבין האדם לארגון, וכן חוזרת ההכרה בתרומה של פרספקטיבות שונות וייחודיות לעבודה הארגונית. עבודת הייעוץ הארגוני מגיעה מתוך מספר פרדיגמות אקדמיות שונות. המובילות שבהן הן הפרדיגמה הפסיכולוגית, הפרדיגמה הסוציולוגית, הפרדיגמה של מנהל עסקים והנדסת תעשייה וניהול.

קיימות מספר רב של הגדרות שונות ומורכבות המנסות להגדיר מהו ייעוץ ארגוני; בהתאם לכך ישנן תאוריות רבות המנסות להגדיר כיצד צריך לנהל את תהליך הפיתוח הארגוני. להלן דוגמאות לכמה הגדרות קיימות:

 • שיפור ופיתוח האפקטיביות של הארגון – הגדרה זו באה מתוך התפיסה שארגונים מעוניינים להגיע ליעילות מרבית, בהתאם לכך לשפר את תפוקתם ולהוריד את העלויות הכרוכות בכך. אולם הגברת היעילות הארגונית תלויה במטרות הארגון וביעדים המוגדרים על ידו. במקרה זה תפקיד היועץ הארגוני הוא לבחון את מידת התאמתם של המטרות והיעדים לארגון.
 • שיפור אספקטים שונים של חיי הארגון, כמו: תרבות, ערכים, מערכות והתנהגות. במקרה זה המטרה של ייעוץ ארגוני היא הגדלת האפקטיביות והבריאות הארגונית באמצעות התערבויות מתוכננות ביחסים ובפעילויות.
 • ייעוץ ארגוני הוא שיפור החזון הארגוני, העצמה, למידה, תהליכי פתרון בעיות, באמצעות ניהול מתמיד ומשתף של התרבות הארגונית – תוך דגש מיוחד על תפקיד המנחה והיועץ, תוך יישום תאוריה ומתודולוגיה אקדמית.
 • ייעוץ ארגוני הוא תהליך מתוכנן של ארגון כך שישיג את המטרות שאליהן הוא שואף. זאת תוך כדי התמקדות בפיתוח מבנים, מערכות ותהליכים בתוך הארגון שמשפרים את האפקטיביות שלו.

פעילות היועץ הארגוני

תהליך הייעוץ מתחיל באבחון ארגוני, שמטרתו לאתר את הפערים בין המצב המצוי למצב הרצוי. לשם כך עליו לזהות, לאבחן ולהגדיר את האירועים המרכזיים המתרחשים בתוך הארגון והמשפיעים על התנהלותו, אלו תהליכים יוצרי ערך שהם חשובים לפעילותו האופטימלית של הארגון. לאחריו מתקבלות החלטות על השינוי הדרוש ועל תהליך הליווי שיתמוך בו בצורה מיטבית. היועץ החיצוני מביא איתו מומחיות בתהליכי שינוי, ופועל בשיתוף עם המנהלים והמנהיגים בארגון, המובילים את קבלת ההחלטות בתוכן הרלוונטי לארגון. בכל שלב נדרשים המנהלים המובילים את השינוי לקבל החלטות השוקלות את המאמץ שהם מוכנים להשקיע בתהליך ואת מחירי השינוי, אל מול העלויות של השארת המצב ללא השגת המטרות שהוגדרו. תפקידו של היועץ לסייע בקבלת ההחלטות על ידי הגברת המודעות, ניתוח המצב לאיתור סיבות השורש לסימפטומים הגלויים, והתמודדות עם הקשיים העולים בתהליכי שינוי.

טווח הפעילות בתחום הייעוץ הארגוני נע בין עבודה על היבטים ממוקדי עובדים כגון: הנעת עובדים, תקשורת פנים-ארגונית, פיתוח מנהיגות ובניית צוות, לבין היבטים ממוקדי מערכת כגון: גיבוש חזון ואסטרטגיה, הקמת יחידה חדשה, הטמעת נורמות של איכות, מיזוגים ורכישות וכדומה. בהתאם למגוון הרב של יישומי הייעוץ ישנם היבטים הממוקדים בתוצאות, אשר לרוב קלים יותר למדידה פוזיטיביסטית מול היבטים הממוקדים בתהליכים שהמדידה שלהם מורכבת יותר.

תחומי העיסוק של היועץ הארגוני

תחומי העיסוק של היועץ הארגוני רבים ומגוונים:

 • אבחון ארגוני – על ידי ראיונות, סדנאות וסקרים
 • הנחיית תהליכי הגדרת חזון וערכים בהנהלה בכירה
 • הטמעת חזון וערכים לרמת מנהלים זוטרים ועובדים
 • ביצוע התאמות נדרשות בתרבות הארגונית
 • סיוע בהובלת תהליכי שינוי וצמיחה
 • שיפור ממשקים ארגוניים ותקשורת פנים ארגונית
 • שיפור תהליכי שירות פנימי וחיצוני
 • ייעוץ וליווי אישי למנהלים
 • פיתוח מיומנויות ניהול של מנהלים
 • פיתוח צוותים – אורגניים ורב-מקצועיים
 • הטמעת תהליכי הערכה, משוב וניהול על פי יעדים
 • הטמעת תהליכי למידה והפקת לקחים
 • ליווי תהליכי התייעלות וצמצום – כולל ליווי תהליכי פרישה ופיטורין
 • סיוע בהקמה וליווי פונקציית משאבי אנוש, פיתוח ארגוני והדרכה
 • פיתוח האג’יליות של ארגונים
 • מדידה ואבחון של המבנה הרשתי של ארגונים
 • שיפור ופיתוח אינטליגנציה ארגונית ומתן כלים לארגון לניהול המורכבות
 • ייעוץ תעסוקתי וליווי בתהליכי ראיונות עבודה

מחברה בגרעון תקציבי לעודף תקציבי

 

ישנן סיבות רבות שמובילות חברות למצב של גרעון תקציבי ויש מגוון דרכים לצאת משם לדרך של תחיה עסקית ורווחיות.

מאמר מאת: רן בן חמו.

​כשנמצאים שם, מרגישים זאת: שנה אחר שנה של פיזור דעת פיננסי, העדר מיקוד בליבת הפעילות, עובדים “שמגיעים לעבודה”, שוק קשה, תחרות עזה ומהלכים חוזרים ונשנים של הגנה על הקיים. כל אלה ועוד הם מאפיינים של חברות ועסקים שמצאו עצמם בגרעון תקציבי מצטבר וסכנה קיומית לעתיד הפעילות. 

ישנן סיבות רבות שמובילות חברות למצב של גרעון תקציבי ויש מגוון דרכים לצאת משם לדרך של תחיה עסקית ורווחיות. המאמר מציג מתכון מנצח שיעשה מהפך כולל בחברה שלכם. מהפך שיוביל אתכם להשיג יציבות פיננסית, התייעלות והצלחה פיננסית בשנים שיבואו אחריו. 

המצרכים הבסיסיים 

דרישות המינימום להצלחת מהלך של “סביב פרסה” תקציבי כוללות: 

 • בעלים והנהלה נחושים
 • שיתוף עובדים ומנהלים בעיצוב השלב הבא
 • התמדה

חברות רבות שייכות לקבוצת החברות שהשלימו מהלך שכזה. החברות הללו יצאו למהלך שהתחיל מפעילות עם גרעון תקציבי בחלק מהיחידות העסקיות שלהן או בכולן וסיימו אותו כשידן על העליונה. סודה סטרים, חברה שפרצה לשווקים הבינלאומיים והפכה להצלחה מסחררת ביצעה ב-2007 מהלך מטלטל. את המהלך הסביר דניאל בירנבאום מנכ”ל סודה סטרים בפשטות: “הפכנו מחברה תעשייתית ממוקדת מפעל לחברה מצליחה ממוקדת צרכן”.

המתכון – מהלך של סיבוב פרסה לקראת רווחיות.

אז איך עוברים ממצב של ארגון לא מתפקד תמידית למצב בו החברה ממציאה את עצמה מחדש?

לשם כך יש צורך להדגיש שני מרכיבים קריטיים, הראשון: מנהיגות נחושה – כזו ש”עוברת למעשה” ומבצעת שינוים והשני: דרישה בלתי מתפשרת למצוינות ושיפור מתמיד בעשייה. השאלה המרכזית שיש להתחיל בה היא: למה אנחנו עושים את מה שאנו עושים? המשמעות המיידית שעלינו לדלות מכל תשובה לשאלה זו היא מה מוביל את ההחלטות הניהוליות שלנו כשאנו מתכננים קדימה, כשמחליטים על תקציב הפעילות וכשאנו מבצעים בקרה על הביצועים שלנו. בכדי ללמוד כיצד לענות על השאלות הללו נשתמש בדוגמה של חברת האוטובוסים של רוצ’סטר, ניו-יורק (RGRTA). 

אופן ההכנה – עמוד הבסיס הראשון – יציבות פיננסית

חברת RGRTA שייכת לסקטור הציבורי והייתה נתונה בעבר במצוקה קשה. לב ליבו של תקציב בן 70 מיליון הדולר שלה התבסס על תהליך אחד שהוא קביעת הקווים והמסלולים בהם ייסעו 700 האוטובוסים שברשותה.

תחשבו לרגע שאתם חברת אוטובוסים איך תגדירו את מטרת קיומכם? נסו את ההגדרה הבאה: להציב את האוטובוסים שלנו במקומות ובזמן שהלקוחות שלנו צרכים להשתמש בהם. יש מצב שזהו ניסוח ישיר, אפילו בסיסי אבל הוא עובר ופוגע במטרה.

הוא מסייע לנו לגייס כל עובד, מנהל ושותף עסקי לקחת חלק במהלך של שינוי כולל בתפיסת הפעולה שלנו כחברה. מניסוח פשוט שכזה אפשר לחזור להסתכל על החברה שלכם בין אם היא רשת של חנויות מכולת, חברת לוגיסטיקה, ארגון ללא מטרת רווח או חברה ממשלתית.

למעשה תוך שימוש בניסוח הישיר הזה נוכל לאתר יחד פעילויות שאינן משרתות היטב את הלקוחות שלנו ונבצע התאמות. ההתאמות אינן בהכרח קיצוצי עובדים, התאמות הן גם הוספה של שירותים או הרחבת סל מוצרים.

בנוסף, השימוש במונח התאמות מונע מאיתנו לבצע קיצוצים מבלי לחבר זאת לצרכים הממשיים של הלקוחות שלנו.

עמוד הבסיס השני – קשר חזק ועדכני עם הלקוחות שלנו 

חשוב להדגיש שמהלך שכל תכליתו חיסכון בכסף הוא חסר ביסודו במובן שלא יצמח ממנו תרומה חיובית מעבר לחיסכון בטווח הקצר. מנגד, מהלך של הגברת היעילות – נניח יותר נוסעים על כל קילומטר שאוטובוס נוסע – גם חוסך כסף וגם יוצר תרומה חיובית רוחבית. תרומה שכזו תשתקף בירידה בהוצאות התפעול, במצוינות עובדים ושביעות רצון גבוהה מצד הלקוחות.

בכדי לבסס מהלך שכזה צריך קשר אמיתי חזק ועדכני עם הלקוחות שלנו וזהו עמוד הבסיס השני של המהלך שלנו. לאחר שענינו על השאלה למה אנו עושים את מה שאנו עושים הרי שהמסרים שבאים בעקבות זאת הם מאוד טבעיים ומאוד אמיתיים. בעולם של פייק ניוז שבו יש תחושה שאי אפשר להאמין לאף אחד, דווקא לאמירה כזו יש כוח לבוא ולהציג עמדה, סדר יום שאנו כחברה מאמינים בו ולדבוק בו.

היו מוכנים לוותר על חלקים שלמים מהמערכת הקיימת שמחטיאים את המטרה והביאו אותנו לגרעון תקציבי. עלינו להחליט היכן לקצץ עלויות כבדות, מה לצמצם בפעילות שלנו ואיפה להרחיב פעילות. לא נוכל לעשות זאת אלא רק לאחר שנבסס זאת על מידע שאספנו וניתחנו.

המידע מגיע מהלקוחות, מהעובדים שלנו ומניתוח נתונים יבשים של העסקאות אותם אנו מבצעים. עלינו לבחון האם הלקוחות שלנו באמת מקבלים את מה שהם מבקשים בזמן שהם מבקשים והיכן שהם רוצים לקבל זאת. עלינו לסמן את הפער בין המצב הרצוי למצוי בנתוני העסקאות שביצענו בפועל ולצמצמו ככל האפשר.

עמוד הבסיס השלישי – מצוינות בשרות שניתן למדוד אותה

בכדי שימשיכו לקנות מאיתנו עלינו לבנות תכנית שתמדוד את שביעות הרצון של הלקוחות ותוכל לשפרה לאורך זמן. יתרה מזו עלינו לחזות קדימה את הצרכים ולספק מדי שנה שירותים חדשים ומוצרים נוספים שיהפכו אותנו לרלוונטיים גם ללקוחות וגם לשותפים העסקיים שלנו.

עלינו לאמץ גישה של מצוינות בשרות הלקוחות שתעורר בנו התלהבות שתהפוך אותנו למובילים בענף שלנו ובמיקוד. אם אנחנו רוצים עובדים בעלי יוזמה חשוב שנערב את העובדים והמנהלים שלנו בעשייה הזו. נצליח יותר מהר ב”סיבוב הפרסה” ככל שנקרב את השותפים העסקיים שלנו לפעול למימוש מטרותינו ונלהיב את הלקוחות שלנו.

לסיכום,

להיות במקום ובזמן המתאים ביותר עבור הלקוחות שלנו, עם השירותים והמוצרים הדרושים להם יובילו אותנו ליציבות פיננסית בשלב ראשון. במקביל נהייה חייבים להיות עמם בקשר כנה ואמיתי בכדי להשיג מצוינות בשרות לקוחות.

מרגע שהצלחנו במשימות הללו הרי שבאופן טבעי נקבל מהלך של סיבוב פרסה מגרעון תקציבי לכיוון יציבות פיננסית ורווחיות. מהלך שכזה יהיה חייב להיות מגובה במעורבות גבוהה מצד העובדים ומהנהגה נחושה ומעוררת השראה. הנהלה המתמידה בצעדים קטנים ומפרכים להשלמת המהלך לקראת הצלחה פיננסית בטווח הארוך.

מאמר מאת: ​רן בן חמו, יועץ עסקי ואסטרטגי, במאגר המומחים של הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים.

יום חמישי, 8 בספטמבר 2022

ייעוץ ופיתוח עסקילפיתוח עסקי יש 3 מטרות עיקריות:

 1. גיוס לקוחות חדשים, על ידי כך לתפוס נתח שוק גדול יותר
 2. חדירה לשווקים חדשים
 3. מימוש מנועי צמיחה חדשים
 4. שינוי כוון ופיתוח מוצר חדש, בשל מצב של דשדוש/נסיגה במוצר הקיים

טכניקות למימוש תוכניות ייעוץ ופיתוח עסקי:

 1. ביצוע מחקרי שוק ואיסוף מידע מודיעיני
 2. יישום מודלים עסקים של פיתוח עסק
 3. ניהול תקציבי רכישה ומיזוג
 4. ניתוח נתוני חברות שנמצאות באותו סגמנט של שוק או שווקים משיקים
 5. ניתוח כלכלי וניהול סיכונים פיננסים
 6. בניית חומרים שיווקים רלוונטיים
 7. יצירת שיתופי פעולה אסטרטגיים
 8. חדשנות טכנולוגית

תרומתנו בייעוץ ופיתוח עסקי:ליווי בחשיבה ובקבלת החלטות

 1. תכנון התהליך על כל מרכיביו
 2. עזרה בגיוס משאבים
 3. עזרה במו”מ לקוחות וספקים
 4. קישור עם המערכות הממסדיות (משרדי ממשלה, מדען ראשי, וכיו”ב)

*עפ”י וויקיפדיה

פיתוח עסקי הוא מושג מתחום הניהול, העוסק בתהליכים ומשימות לצורך קידום מטרות ארגוניות.

לצורך פיתוח עסקי, נשתמש בידע מתחום הניהול, הכלכלה, התעשייה והשיווק, כדי להגדיל את הכנסות העסק, או כדי להפוך עסק בודד לרשת ארצית, או אפילו כדי להשיק מוצר חדש ולפנות לקהלי יעד חדשים.

מנשה רוזנפלד הוא בהשכלתו דוקטור למנהל עסקים, שחי את התחום העסקי כבר 40 שנה וישמח להעניק לכם שירותי ייעוץ ופיתוח עסקי לצד ליווי צמוד לתהליכי הפיתוח של העסק שלכם.

ייעוץ ופיתוח עסקי משנים את מפת העסקים בישראל

מצב העסקים בישראל בשנים האחרונות על פי הלשכה לסטטיסטיקה הוא לא קל. 1 מכל 3 עסקים יסגור את שעריו ב-5 השנים הראשונות. בעיקר בגלל שבעלי העסקים כורעים תחת כובד המשקל של ניהול העסק והתמודדות עם האתגרים והמשברים, שבעל עסק ותיק יודע – הם חלק בלתי נפרד מעולם העסקים.

ייעוץ ופיתוח עסקי מאפשר לבעלי עסקים ללכת יד ביד עם יועץ, שהוא מומחה לעסקים, מכיר היטב את המשק הישראלי, לרוב הוא גם בעל קשרים משמעותיים שיכולים לעזור לקדם את העסק ויש לו כלים רבים לפתור בעיות שונות בעסק ולעזור לקדם את מטרותיו של הבעלים.

באמצעות ליווי ופיתוח עסקי ניתן להגדיל את הרווחיות של העסק, להפוך את ניהול הארגון ליותר יעיל ויציב לאורך זמן. קצב העבודה תלוי בגודל המשימה – האם בעל העסק מעוניין להפוך לרשת ארצית? או פשוט להגדיל את הרווחים במידה מסוימת?

אבל חשוב מכך – קצב העבודה תלוי בעיקר במוטיבציה של בעל העסק ובמהירות שבה הוא משתף פעולה ונכון ליישם את ההחלטות שהתקבלו בפגישות הייעוץ.
ייעוץ ופיתוח עסקי לקבלת תוצאות איכותיות

נשמע קצת מורכב? זה הרבה יותר פשוט ממה שנדמה. חלק מהכלים הרבים שתקבלו במהלך העבודה עם ד”ר רוזנפלד הם: עבודת שיווק יעילה וממוקדת, הגדלת היכולת לסגור עסקאות, התנהלות כספית חכמה ומועילה, שיפור היחסים עם הבנק, שיפור היעילות של צוות העובדים ועוד.

ד”ר מנשה רוזנפלד משתמש בידע יישומי ופשוט כדי להקל עליכם ליישם את ההחלטות ולהגיע לתוצאות הרצויות עם העסק שלכם.

מאמרים קשורים לנושא:

 1. ליווי עסקי ליווי עסקי – מה הוא? במסכת חייו של אדם, ובשל מגוון הכמעט אין סופי של מצבים או שטחים בהם הוא נמצא, או אליהם הוא נקלע,...
 2. הבראת עסקים כל בעל עסק מנוסה, יודע שלכל עסק יש עליות ומורדות, תקופות של שפל לעומת תקופות של שיאי הצלחה וגם משברים. חילוצו של עסק ממשבר פיננסי...
 3. תכנית עסקית תכנית עסקית – מתי צריכים? תמיד הקמת עסק/מפעל/מיזם לעשיית שינוי בעסק/במפעל לקבלת מענקים לקבלת הלוואות לגיוס משקיעים למה זה טוב? כעיקרון-לכל אדם/גוף העובד עפ”י תכנית...
 4. שליטה בתזרים מזומנים "תזרים מזומנים", מה הוא? תזרים מזומנים הוא תהליך רישום, לצרכי פנים, המאפשר לבעל/מנהל העסק לדעת את מצב המזומנים (עודף או חסר) בקופתו, בכל רגע נתון.רישום...